Boeken

Als auteur heb ik de drie onderstaande boeken geschreven: Over Politieke Correctheid, Wordt het nog wat met het islamdebat? & Ik hou van Holland.

Hieronder vindt u meer informatie over deze boeken. Op dit moment werk ik aan enkele nieuwe, hopelijk ergens komende jaren te verschijnen, boeken.

Het verwijt van politieke correctheid is alomtegenwoordig in het publieke debat, maar wat betekent het eigenlijk precies? Waar komt het vandaan, en wat zijn de gevaren?

De islam, immigratie, slavernijverleden, Zwarte Piet: over vele gevoelige onderwerpen kunnen mensen politiek correct zijn. Het begrip politieke correctheid verschijnt in typerende discussies tussen de ‘bestuurlijke kaste’ en de ‘verontwaardigde burger’.

Dat het verwijt van politieke correctheid zo sterk de toon zet in het publieke debat, maakt het lastiger om te achterhalen wat de term nu precies betekent. Iedereen heeft er wel een idee bij, maar waar het voor de een een gebrek aan ruggengraat is, is het voor de ander een fatsoensnorm.

Bestellen

Geen debat is al zo lang en intensief in Nederland gevoerd als het islamdebat. Of het ooit nog tot een uitkomst leidt waarmee alle partijen kunnen leven, is de vraag. 

Geen debat is al zo lang en intensief in Nederland gevoerd als het islamdebat. Of het ooit nog tot een uitkomst leidt waarmee alle partijen kunnen leven, is de vraag. Tenminste als de betrokkenen met elkaar in gesprek blijven, want steeds meer spelers trekken zich terug in hun eigen bubbel.

In dit boek blikken 15 prominente deelnemers vanuit hun eigen perspectief terug op die vraag. Wat heeft het debat sinds 9/11 en de moord op Fortuyn en Van Gogh opgeleverd voor hun achterban en voor Nederland als samenleving?

Bestellen

Nederland staat niet bekend als een patriottistisch land. Sinds de jaren zestig is vaderlandsliefde een beladen begrip. En de afgelopen decennia is de kloof tussen kosmopolieten en nationalisten steeds groter geworden. 

Discussies over de Nederlandse identiteit zorgen dan ook voor verhitte gemoederen. Het gezamenlijke verhaal lijkt zoek te zijn. Daarom zouden we kunnen stellen dat er juist nu een maatschappelijke behoefte is aan verbinding, identiteit en een sense of belonging.

In Ik hou van Holland betoogt Gert Jan Geling dat vaderlandsliefde helemaal geen slechte zaak hoeft te zijn en dat er zoiets bestaat als een liberaal, inclusief patriottisme dat eenieder in staat stelt om tot de natie te behoren.

Bestellen