OVER GERT JAN GELING

Gert Jan Geling (1987) is schrijver en publicist. Hij doceert Integrale Veiligheidskunde aan de Haagse Hogeschool en promoveert in de politieke filosofie. Zijn boeken hebben eveneens een politiek filosofisch karakter. In 2018 schreef hij samen met Gerben Bakker het boek Over Politieke Correctheid, wat genomineerd werd voor zowel de Socratesbeker als de Prinsjesboekenprijs. In 2020 verscheen bij Prometheus zijn boek Ik hou van Holland; pleidooi voor patriottisme. Ook redigeerde hij samen met Jan Jaap de Ruiter de bundel Wordt het nog wat met het islamdebat die in 2019 verscheen.

 

Gert Jan Geling (1987) is schrijver en publicist. Hij doceert Integrale Veiligheidskunde aan de Haagse Hogeschool en promoveert in de politieke filosofie.

Naast boeken schrijft Geling ook columns, opiniestukken en is hij geregeld terug te horen en te zien op radio en TV. In de hoedanigheid van publicist geeft hij lezingen in het hele land en neemt hij deel aan debatten en symposia. Hij is columnist van het blad De Kanttekening, kernlid van de Belgische denktank Liberales en spreker voor het Humanistisch Verbond.

Geling is oorspronkelijk afkomstig uit Oost-Groningen. Hij ging in Groningen naar het Gymnasium en studeerde daarna Geschiedenis, Theologie Arabische Taal en Cultuur, Internationale Betrekkingen, American Studies en Midden-Oosten Studies. Voor studie en werk bracht hij onder meer tijd oor in Beiroet, Cairo, Madison (Wisconsin, USA), Londen, Parijs en Brussel. Inmiddels is hij al weer enkele jaren woonachtig in de Haagse Schilderswijk. Zijn interesses gaan vooral uit naar multiculturele samenlevingsvraagstukken, veiligheid, religie, filosofie en politiek, onderwerpen waar hij dan ook graag over schrijft of spreekt.